Kategori: Programmering

  • Flyt fra et domæne til et andet med htaccess

    Jeg har fornylig skulle flytte et website fra et domæne til et nyt. Når man gør dette, vil man meget gerne have alle sider til at redirecte til det nye site, men samtidig beholde stistrukturen. F.eks. www.example.org/foo/bar til www.new-example.org/foo/bar. Hertil smider jeg følgende i min .htaccess fil: RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(.*)old-domain.dk [NC] […]

  • PHP og GratisDNS

    Har bygget en phpklasse der kan bruges til at administrere DNS indstillinger hos GratisDNS. https://github.com/kasperhartwich/php-gratisdns

  • ANSI colors in PHP

    For min egen skyld, følger her ansifarver til brug med php i cli. define(“ANSI_CLEAR”, “\033[0m”); define(“ANSI_BOLD”, “\033[1m”); define(“ANSI_FAINT”, “\033[2m”); define(“ANSI_ITALIC”, “\033[3m”); define(“ANSI_UNDERLINE”, “\033[4m”); define(“ANSI_BLINK”, “\033[5m”); define(“ANSI_BLINK_RAPID”, “\033[6m”); define(“ANSI_INVERSE”, “\033[7m”); define(“ANSI_CONCEAL”, “\033[8m”); define(“ANSI_CROSSED”, “\033[9m”); define(“ANSI_RED”, “\033[31m”); define(“ANSI_GREEN”, “\033[32m”); define(“ANSI_YELLOW”, “\033[33m”); define(“ANSI_BLUE”, “\033[34m”); define(“ANSI_MAGENTA”, “\033[35m”); define(“ANSI_CYAN”, “\033[36m”); define(“ANSI_GREY”, “\033[37m”); define(“ANSI_WHITE”, “\033[38m”); define(“ANSI_BRED”, “\033[41m”); define(“ANSI_BGREEN”, “\033[42m”); define(“ANSI_BYELLOW”, “\033[43m”); […]