Kasper Hartwich

TAG | php

feb/12

9

PHP og GratisDNS

Har bygget en phpklasse der kan bruges til at administrere DNS indstillinger hos GratisDNS.

https://github.com/kasperhartwich/php-gratisdns

·

feb/12

2

ANSI colors in PHP

For min egen skyld, følger her ansifarver til brug med php i cli.

define("ANSI_CLEAR", "\033[0m");
define("ANSI_BOLD", "\033[1m");
define("ANSI_FAINT", "\033[2m");
define("ANSI_ITALIC", "\033[3m");
define("ANSI_UNDERLINE", "\033[4m");
define("ANSI_BLINK", "\033[5m");
define("ANSI_BLINK_RAPID", "\033[6m");
define("ANSI_INVERSE", "\033[7m");
define("ANSI_CONCEAL", "\033[8m");
define("ANSI_CROSSED", "\033[9m");
define("ANSI_RED", "\033[31m");
define("ANSI_GREEN", "\033[32m");
define("ANSI_YELLOW", "\033[33m");
define("ANSI_BLUE", "\033[34m");
define("ANSI_MAGENTA", "\033[35m");
define("ANSI_CYAN", "\033[36m");
define("ANSI_GREY", "\033[37m");
define("ANSI_WHITE", "\033[38m");
define("ANSI_BRED", "\033[41m");
define("ANSI_BGREEN", "\033[42m");
define("ANSI_BYELLOW", "\033[43m");
define("ANSI_BBLUE", "\033[44m");
define("ANSI_BMAGENTA", "\033[45m");
define("ANSI_BCYAN", "\033[46m");
define("ANSI_BGREY", "\033[47m");
define("ANSI_BWHITE", "\033[48m");

· · · ·

Had big problems finding information on validating bank account numbers for Norway. Therefor I publish my php function here:

function validateNoBankAccount($account_number, $weight='5432765432') {
  if (strlen($account_number)!=11) {return false;}
  $digits = str_split($account_number);
  $control = str_split($weight);
  $total = 0;
  for ($i=0; $i<=9; $i++) {
    $total += $digits[$i]*$control[$i];
  }
  $checkdigit = 11-($total%11);
  return substr($account_number,-1)==$checkdigit;
}

· · · · · ·