Kasper Hartwich

CAT | Programmering

Jeg har fornylig skulle flytte et website fra et domæne til et nyt. Når man gør dette, vil man meget gerne have alle sider til at redirecte til det nye site, men samtidig beholde stistrukturen. F.eks. www.example.org/foo/bar til www.new-example.org/foo/bar.

Hertil smider jeg følgende i min .htaccess fil:


RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(.*)old-domain.dk [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://new-domain.dk/$1 [R=301,L]

· ·

feb/12

9

PHP og GratisDNS

Har bygget en phpklasse der kan bruges til at administrere DNS indstillinger hos GratisDNS.

https://github.com/kasperhartwich/php-gratisdns

·

feb/12

2

ANSI colors in PHP

For min egen skyld, følger her ansifarver til brug med php i cli.

define("ANSI_CLEAR", "\033[0m");
define("ANSI_BOLD", "\033[1m");
define("ANSI_FAINT", "\033[2m");
define("ANSI_ITALIC", "\033[3m");
define("ANSI_UNDERLINE", "\033[4m");
define("ANSI_BLINK", "\033[5m");
define("ANSI_BLINK_RAPID", "\033[6m");
define("ANSI_INVERSE", "\033[7m");
define("ANSI_CONCEAL", "\033[8m");
define("ANSI_CROSSED", "\033[9m");
define("ANSI_RED", "\033[31m");
define("ANSI_GREEN", "\033[32m");
define("ANSI_YELLOW", "\033[33m");
define("ANSI_BLUE", "\033[34m");
define("ANSI_MAGENTA", "\033[35m");
define("ANSI_CYAN", "\033[36m");
define("ANSI_GREY", "\033[37m");
define("ANSI_WHITE", "\033[38m");
define("ANSI_BRED", "\033[41m");
define("ANSI_BGREEN", "\033[42m");
define("ANSI_BYELLOW", "\033[43m");
define("ANSI_BBLUE", "\033[44m");
define("ANSI_BMAGENTA", "\033[45m");
define("ANSI_BCYAN", "\033[46m");
define("ANSI_BGREY", "\033[47m");
define("ANSI_BWHITE", "\033[48m");

· · · ·

Had big problems finding information on validating bank account numbers for Norway. Therefor I publish my php function here:

function validateNoBankAccount($account_number, $weight='5432765432') {
  if (strlen($account_number)!=11) {return false;}
  $digits = str_split($account_number);
  $control = str_split($weight);
  $total = 0;
  for ($i=0; $i<=9; $i++) {
    $total += $digits[$i]*$control[$i];
  }
  $checkdigit = 11-($total%11);
  return substr($account_number,-1)==$checkdigit;
}

· · · · · ·