Kasper Hartwich

sep/14

3

Apache, http_auth og MySQL

Det er ganske enkelt at opsætte Apache til at beskytte en webfolder med brugernavn og kodeord ud fra en .htpasswd fil, men det er faktisk heller ikke så besværligt at opsætte den til at tjekke brugere ud fra en MySQL database.

Først installér mod_auth_mysql og så enable den:

sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql
sudo a2enmod auth_mysql
sudo service apache2 restart

Så skal der oprettes en .htaccess fil i roden af dit webdir med følgende:

AuthName "Mit hemmelige sted"
AuthType Basic
AuthUserFile /dev/null
AuthBasicAuthoritative off

Auth_MySQL_Authoritative off
Auth_MySQL On
Auth_MySQL_Host localhost
Auth_MySQL_User dit_mysql_username
Auth_MySQL_Password dit_mysql_password
Auth_MySQL_DB dit_mysql_database_navn
Auth_MySQL_Password_Table users
Auth_MySQL_Username_Field username
Auth_MySQL_Password_Field password
Auth_MySQL_Empty_Passwords Off
Auth_MySQL_Encryption_Types PHP_MD5
require valid-user

Her er den konfigureret til at bruge tabellen users og kigge på feltene username og password for henholdsvis brugernavn og kodeord.

Læg mærke til at jeg har sat Auth_MySQL_Encryption_Types til PHP_MD5. Det er fordi jeg har brugt PHP’s MD5 funktion til at kryptere kodeorderne.

Af andre krypterintstyper er; Plaintext, Crypt_DES, Crypt_MD5, Crypt, SHA1Sum, MySQL og Apache. Plaintext siger sig selv, MYSQL er MYSQLa PASSWORD() funktion og Apache er htpasswd’s måde at kryptere på.

Håber at det lykkes for dig. Desværre har http_auth og MySQL altid været pisse besværligt, da der er forskellige forks af koden, som har krævet forskellige konfigurationer. Dertil er debugging tæt på umulig.

Tips: Kig i din /var/log/apache2/error.log og i gz arkivet /usr/share/doc/libapache2-mod-auth-mysql/DIRECTIVES.gz ligger der lidt dokumentation.

No tags

jan/14

2

Raspberry Pi og Wifi

Har købt en wifi dongle til min Raspberry Pi og  jeg får den på nettet ved at rette /etc/network/interfaces til.


auto lo

iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual

iface default inet dhcp

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid "SSID-på-mit-netværk"
wpa-psk "koden-til-mit-netværk"

No tags

Jeg har fornylig skulle flytte et website fra et domæne til et nyt. Når man gør dette, vil man meget gerne have alle sider til at redirecte til det nye site, men samtidig beholde stistrukturen. F.eks. www.example.org/foo/bar til www.new-example.org/foo/bar.

Hertil smider jeg følgende i min .htaccess fil:


RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(.*)old-domain.dk [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://new-domain.dk/$1 [R=301,L]

· ·

jul/13

17

Fjern password på PDf filer på OSX

Nu er det jo pludselig blevet så smart at sende lønsedler med koder på til en. Det er skide smart, men jeg vil meget gerne fjerne koden når jeg gemmer lønsedlen i min lønseddel folder i min Dropbox.

 

Til dette bruger jeg qpdf. Det installeres nemt via Homebrew, og hvis du ikke har Homebrew installeret, så se at komme i gang. Brew er et pakke system ala apt-get på Linux.

brew install qpdf

Følgende kommando fjerner koden:

qpdf --password=minKode --decrypt fil-med-kode.pdf fil-uden-kode.pdf

· · ·

maj/13

15

Breaking Beaker og Bunsen

Breaking Beaker & Bunsen

No tags

jan/13

30

YouSee og HDHomeRun

For at bruge en HDHomeRun i Danmark, kan der være problemer med at finde kanalerne. For at få det til at virke med enten YouSee, Stofa eller ComX DVB-C skal man fyre følgende kommandoer af.

hdhomerun_config discover

Her får du et ‘device-id‘, som du så skal bruge med følgende kommandoer.

YouSee
hdhomerun_config <device-id> set /sys/dvbc_modulation "a8qam64-6875"

Stofa
hdhomerun_config <device-id> set /sys/dvbc_modulation "a8qam64-6900"

ComX
hdhomerun_config <device-id> set /sys/dvbc_modulation "a8qam256-6875"

· · · ·

dec/12

20

Vis en status via USB lys

For et godt stykke tid siden købte jeg for sjov denne USB notifier på Deal Extreme for at lege med.
Efter en del søgen, faldt jeg over dette projekt, hvor Eric var så flink at fået en ligende usbnotifier til at virke på OSX. Jeg hentede hans kode og fik kompilet en fil.

Du kan hente filen her.

Den modtager et enkelt parameter og det er hvilken farve den skal skifte til. Farverne følger her:


off: 0
blue: 1
red: 2
green: 3
light blue: 4
purple: 5
yellow-green: 6
white: 7

Min tidligere kollega købte denne her og den virkede også og vi brugte den blandt andet til at vise status over vores IT systemer og underholde med at blinke når bestemte ord blev nævnt på Twitter. 🙂

No tags

sep/12

28

Failbook: new iPhone og stige

mar/12

3

Skriv discimage til USB pind på OSX

Brug dd til at se hvilke devices der er og find din usb pind:
diskutil list
Unmount disken (f.eks. /dev/disk2):
diskutil unmountDisk /dev/disk2
Skriv IMG fil:
sudo dd if=/sti/til/fil.img of=/dev/disk2 bs=1m
Eject pinden og start fest!
diskutil eject /dev/disk2

Er din fil en ISO, kan du konvertere den til dmg/img:
hdiutil convert -format UDRW -o destinationfile source.iso

·

feb/12

9

PHP og GratisDNS

Har bygget en phpklasse der kan bruges til at administrere DNS indstillinger hos GratisDNS.

https://github.com/kasperhartwich/php-gratisdns

·

Older posts >>